Informatie Corona virus

Beste gast,

regels per 1 juni

Richtlijnen voor verblijfsrecreatie in de Kempengemeenten

Ondernemers in de verblijfsrecreatie die gasten willen ontvangen, moeten voldoen aan onder-
staande richtlijnen. Deze komen voort uit de noodverordening van 1 juni jl. We verwachten dat
deze richtlijnen vooraf worden gedeeld met alle deelnemers. De eigenaar / beheerder / exploitant
is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen én de algemene richtlijnen van het
RIVM en zal, indien nodig, bezoekers hierop aanspreken. Politie en boa’s van de gemeente kun-
nen handhaven op naleving van de noodverordening.

Algemene richtlijnen voor alle vormen van verblijfsrecreatie

✓ Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige
kampeerveldjes en jachthavens geopend te houden;
✓ Bezoekers / medewerkers moeten thuisblijven wanneer zij last hebben van neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts. Als bezoekers tijdens het verblijf ziek worden, moeten zij hetzij naar
huis, hetzij contact opnemen met een huisarts. In beide gevallen moeten zij dit direct telefo-
nisch melden bij de receptie;
✓ Maak op voorhand goede afspraken met de gasten, zodat er tijdens hun verblijf zo min moge-
lijk fysiek contact is. Denk hierbij aan: aankomst, op voorhand het nummer / de naam van de
kampeerplek / het huisje doorgeven, sleuteloverdracht, afspraken over gebruik receptie (maxi-
maal één bezoeker naar binnen, contactloos betalen) en onderstaande richtlijnen.

Campings en vakantieparken

✓ Bezoekers mogen op een camping of vakantiepark verblijven als hun accommodatie (een
huisje, ingerichte tent,(toer)caravan) een eigen sanitaire voorziening heeft. Als mensen niet tot
hetzelfde huishouden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen;
✓ Eet- en drinkgelegenheden mogen onder dezelfde voorwaarden open als reguliere horeca.
Daarbij geldt dat er altijd minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden.
✓ Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Overnachten in de
camper langs de openbare weg is niet toegestaan;
✓ Stortplaatsen voor chemische toiletten mogen gebruikt worden mits deze niet zijn onderge-
bracht in een gemeenschappelijke sanitaire voorziening. Bij het legen van chemische toiletten
moet 1,5 meter afstand worden gehouden van andere vakantiegangers;
✓ Het gebruik van gesloten gemeenschappelijke ruimtes om af te wassen is niet toegestaan. Wel
mag er in de open lucht worden afgewassen als er 1,5 meter afstand wordt gehouden van an-
dere vakantiegangers;
✓ Het gebruik van wasmachines in gemeenschappelijke ruimtes is niet toegestaan;
✓ Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5
meter afstand te houden tussen de klanten. Werk bijvoorbeeld met een maximaal aantal win-
kelmandjes. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden, bied dan eventueel de moge-
lijkheid om boodschappen te bestellen en/of te laten bezorgen. Zorg dat bezoekers de noodza-
kelijke boodschappen alleen doen en niet met het hele huishouden;
✓ Zorg ervoor dat de huuraccommodaties na ieder verblijf grondig gereinigd worden;
✓ Zwemgelegenheden mogen open, gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen in de
zwemgelegenheden mogen niet worden gebruikt. Nadere info vindt u in het zwembadprotocol
en in de korte richtlijn Veilig zwemmen in coronatijd op https://water-vrij.nl/organisaties/;
✓ Sauna’s, ook privésauna’s, en andere vormen van wellness mogen niet open.


✓ Het is toegestaan om in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, dan
wel in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, samenkomsten tot 30 personen (exclusief per-
soneel) te laten plaatsvinden of te (laten) organiseren. Daarbij moeten zij, als zij 13 jaar of ou-
der zijn, 1,5 meter afstand in acht nemen.

B&B en hotels

✓ Gasten mogen in een B&B of hotel verblijven als hun kamer een eigen sanitaire voorziening
heeft. Als mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht
nemen;
✓ Eet- en drinkgelegenheden mogen onder dezelfde voorwaarden open als reguliere horeca. Er
moet altijd minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden.
✓ Zorg ervoor dat de kamers na ieder verblijf grondig gereinigd worden.
✓ Sauna’s, ook privésauna’s, en andere vormen van wellness mogen niet open.

Groepsaccommodaties

✓ Bezoekers mogen op een groepsaccommodatie verblijven als leden uit eenzelfde huishouden
gebruik kunnen maken van een eigen sanitaire voorziening. Als mensen niet tot hetzelfde huis-
houden behoren, moeten zij 1,5 meter afstand in acht nemen en een aparte sanitaire voorzie-
ning hebben;
✓ Voor groepsaccommodaties gelden geen specifieke regels m.b.t. activiteiten. Dat betekent dat
daar in beginsel samenkomsten tot 30 personen per accommodatie (exclusief personeel) mo-
gelijk zijn. Deze accommodaties moeten dan wel zodanig zijn ingericht dat alle aanwezigen
van 13 jaar of ouder te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
✓ Het is toegestaan om in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, dan
wel in besloten plaatsen, niet zijnde woningen, samenkomsten tot 30 personen per accommo-
datie (exclusief personeel) te laten plaatsvinden of te (laten) organiseren. Daarbij moeten zij,
als zij 13 jaar of ouder zijn, 1,5 meter afstand in acht nemen.

Deze richtlijnen gaan in per 1 juni 2020 en vervangen de richtlijnen van 12 mei jl. en zijn geldig tot-
dat er een nieuwe noodverordening verschijnt. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de web-
site van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (www.vrbzo.nl/noodverordening )

Bergeijk, 1 juni 2020